Ingen teater i Vreta klosterskola måndagen den 16/3

Tillfälligt uppehåll i teateraktiviteterna. Nästa vecka fortsätter de som vanligt.