Filmkollo 2015 Dag 1

Första dagen på arbetet med filmen. Vi inledde med brainstorm kring filmidéer. Sedan gick vi igenom en del teori för att öka ungdomarnas förståelse för alla de moment som ingår i en filmproduktion. De fick även se en del filmklipp som exempel på olika filmstilar.

Vid dagens slut hade vi en tydlig idé att arbeta vidare med och rollerna hade fördelats.