Teater Spektakel i Rimforsa

Nu planeras det för att starta teatergrupper för barn och ungdomar i Rimforsa med omnejd. Den 1 juni är alla intresserade välkomna till Rimforsa Bio, Godtemplargården, för att prova på teater.

Tid:                          Födelseår
16.00-16.50      2007-2010
17.00-18.00      2004-2006
18.10-19.20      1997-2003

Även äldre ungdomar är välkomna och om tillräckligt många anmäler sig kan antalet grupper utökas.