Trygghetsskapande övningar

Leda – Följa

Flera par samtidigt i rummet. Handkontakt med båda händerna hela tiden. Den ene i paret leder den andre som blundar en stund. Man kan leda runt i rummet men även händerna i olika rörelser. Efter en stund byter man sin följare med någon annan. Viktigt att bytet sker på ett tryggt sätt för följaren som blundar hela tiden.

 

Tåget

Gruppen formerar ett tåg med armlängds avstånd mellan deltagarna. Alla utom loket blundar och följer lokets väg och tempo.

Diskutera efteråt hur olika positioner i tåget upplevdes.