Kroppsspråksövningar

Tyst skrik

En och en går upp på scenen. De får instruktion att iscensätta att de t ex trampar på en geting och att de ska visa sin smärta, eller att de ska dölja sin smärta. Allt ska ske i tystnad.

 

Söka kontakt

Den ena personen vill ha kontakt, den andra inte. Gå runt i rummet, sitt på soffa, prova olika. Ge olika instruktioner. Utan att använda rösten, utan armarna…

 

Reagera gradvis

Två och två på scenen. Paret får en situation t ex Den ena sitter och läser och det knackar på dörren. Vill inte bli störd. Den som knackar känner sig mycket angelägen att komma in. Använd gradvis stegrande reaktionsmönster. Först lågmält, inombords och enbart med begränsat kroppsspråk, sedan allt mer tydligt och ut i rummet.

 

Begränsade uttryck

Två och två. Ge en konflikt till paret. De får spela upp scenen. Därefter samma konflikt utan tal, utan armar, utan att se…

 

100%

Ett par personer sitter på scenen i ett väntrum. De har något tillstånd som de till en början inte visar. Ledaren säger sedan 25 % och då ska de visa sitt tillstånd till 25 %. Sedan ökar ledaren på procentsatsen till det är 100 %. Därefter kan man ge andra instruktioner som att de nu lider av sitt tillstånd till 100 % men att de vill dölja det.