Improvisationsövningar

Då använde jag en…

1-4 personer på scenen. De får ett problem och situation av publiken. De börjar improvisera en scen och efterfrågar sedan olika föremål som publiken verbalt ger dem.

 

Undertexter

Två personer på scenen improviserar en scen. De talar gibberish. Båda har varsin person som står brevid och översätter det som de säger (Levererar subtitles).

 

Känslostyrning

2 personer erhåller en situation att spela upp. De talar vanligt språk. De har varsin känsloleverantör vid sidan av scenen. Dessa ropar ut känslor som skall spelas av den på scenen.

 

Status 1234

Spela en scen där 4 pers har givna status 1234 till varandra. Bara den enskilda personen vet vilken siffran han fått. Publiken ska sedan gissa vilken rangordning de har.