Energiökande övningar

Super Mario

Stå i en ring
Alla springer på stället
Ledaren säger “Det kommer en sten” → Alla hoppar och springer sedan vidare
Ledaren säger “Det kommer en gren” → Alla duckar ochspringer sedan vidare
Ledaren säger “Det kommer en hund” → Alla vänder sig om och skäller mot hunden
Växla mellan sten, hund och gren i ett allt högre tempo tills alla är uppvärmda