Berättandeövningar

Berätta om dagen

Be var och en att berätta vad som hänt under dagen. Öva att göra det hela spännande och intressant trots att det är alldagliga händelser.

 

Berätta om någon annans dag

Två och två. Den ene berättar om den andres dag samtidigt iscensätter den andre allt som berättas.

 

Din största beundrare

Två och två. Den ene berättar om sin dag. Den andre reagerar med känslor som givits innan. T ex med beundran, hat, förakt, sorg…

 

Gruppbild

Två eller flera grupper. Varje grupp skapar en bild historia och formar en bild på scenen som berättar historien. Den andra gruppen får betrakta bilden och försöka hitta en egen historia till bilden de ser.