Dramaövningar

Dramaövningar är väldigt flexibla arbetsredskap. De kan fungera som såväl lekfulla underhållningsmoment på ett barnkalas, personlig terapi eller som verktyg för grupputveckling. Detta faktum innebär både möjligheter men också att man som ledare av dramaövningar måste ta ansvar för eventuella processer man startar hos enskilda deltagare eller gruppen. Här presenterar jag ett urval av de övningar vi genomför under aktiviteterna på Teater Spektakel.

Lära känna-övningar

Energiökande övningar

Improvisationsövningar

Trygghetsskapande övningar

Kroppsspråksövningar

Koncentrationsövningar

Scenskapande övningar

Berättandeövningar

Gruppstärkande övningar