Föreställning i Eklunda 20/12

Föreställning i Eklunda 20/12

Den 20 december blir det föreställning i Eklunda.

Generalrepetition för 4-10-åringar klockan 10.00-ca 11.30.
Föreställning för 4-10-åringar klockan 12.00.

Generalrepetition för 11-15-åringar klockan 13.30.
Föreställning för 11-15-åringar klockan 15.00

Den sista föreställningen har vissa inslag som kan vara skrämmande för de mindre barnen och därför har jag valt att dela upp dagen i två olika etapper.

 

Andra föreställningen i Eklunda

Hos barnen var nervositet ännu större inför dagens föreställning. Några rollinnehavare dök inte upp och grupperna fick lösa detta på kort tid. Trots dessa utmaningar genomfördes föreställningen med ett bättre flyt idag.

Nästa söndag, den 1 juni, är det inga teateraktiviteter i Eklunda. Den 8 juni börja sommarterminen. Det finns inga krav att barnen ska vara med vid varje tillfälle under sommaren utan man kan dyka upp om det passar.