Varför teater?

Varför teater?

Det handlar mer om att växa som människa än att lära sig teater.

Det huvudsakliga målet med vår verksamhet är att bidra till kreativitet, medmänsklighet och personlig utveckling hos barn och ungdomar.

Självkänsla, Kreativitet, Spontanitet, Självkännedom…

Teater Spektakel arbetar med många olika metoder för att stärka fantasi, spontanitet och kreativitet. Övningarna gynnar självkännedom, självkänsla och utvecklar kommunikationsförmågan. Teater Spektakel står för medmänsklighet och vill bidra till att utveckla ett positivt och accepterande förhållningssätt gentemot medmänniskor.