Sjätte tillfället

Kul att se att antalet deltagare fortfarande ökar från gång till gång. Nu är det klart över 50 barn som deltar i teateraktiviteterna i Eklunda varje söndag.

Idag har vi jobbat med att ha tålamod och att sänka tempot i scenerna som framförs.

Vi genomförde även övningar där barnen fick öva på att ta in och acceptera saker som deras medskådespelare etablerade i improviserade scener.

I den yngsta gruppen kom det fram flera goda idéer till vad som kan bli en avslutande föreställning för släkt och vänner. Vi jobbar vidare med det nästa gång.

Femte tillfället

Idag pratade vi extra mycket om kroppsspråk. Barnen fick fokusera mer än tidigare på att välja en passande hållning och ett lämpligt rörelsemönser till den figur de skulle gestalta. Det är mycket att tänka på även i de korta scener som barnen spelar upp för varandra i nuläget. Vi kommer att återkomma regelbundet till kroppsspråk och andra viktiga delar i drama så att barnens förståelse och kunskap gradvis fördjupas.

Tillfälle 4

Vid de två senaste tillfällena har vi arbetat med att utveckla de korta scener barnen skapar i mindre grupper och som de sedan spelar upp för sina kompisar. Huvudfokus ligger dock fortfarande på att alla ska våga ta plats och att man ska lyssna på varandra.

I alla de lekar och övningar vi genomför så finns moment som på olika sätt är tänkta att utveckla barnens medvetenhet om sitt kroppsspråk, sin röst och olika sätt att berätta.

Sportlovsresor och sjukdom har bidragit till att vi varit ganska få på plats i de två mellangrupperna. Vi hoppas att de flesta är tillbaka igen nästa vecka.

Andra tillfället

Efter ytterligare en rolig dag i Eklunda kan jag konstatera att den nya gruppindelningen fungerar mycket bra.

I praktiken ser den ut så här:

Tid.                      Födelseår
11.30-12.20  2008-2010
12.40-13.40  2007-2006
13.50-14.50  2005-2003
15.00-16.20  2002-1999

Om äldre ungdomar eller vuxna visar intresse så kan vi givetvis ordna ytterligare grupper. Tveka inte att höra av er!

Idag fick barnen prova samarbetsövningar av varierande svårighetsgrad. Oavsett om de löste sin uppgift eller inte så genomförde de övningarna med en fin attityd gentemot sina kompisar i gruppen. De visade även ett stort engagemang inför att lösa uppgifterna. Vi provade även något mer avancerade improvisationsövningar än senast. Det tar ofta lite tid att våga vara spontan och släppa sina spärrar, särskilt inför en publik. Men det känns att det här snart kommer att bli riktigt bra. Viljan finns där!

Fredrik

Nya tider

Då grupperna blev lite väl stora blir det nu en viss förändring av gruppsammansättning och tider. Förändringen ser jag som positiv eftersom det ger större möjlighet att anpassa övningarna efter barnens ålder. Mindre grupper ger även större möjlighet för alla barn att ta plats och synas.

Tid.                      Födelseår
11.30-12.20  2008-2010
12.40-13.40  2007-2006
13.50-14.50  2005-2004
15.00-16.20  2003-2000

Första dagen

Vilken rolig dag det blev i Eklunda! Totalt 50 barn och ungdomar var med i teaterövningarna. Vi jobbade mycket med namnlekar då det var många nya ansikten. Sedan fick barnen även prova enkla improvisationer och övningar som syftade till att öva lyssnande och accepterande av andras idéer.

Jag imponerades av barnens entusiasm och ser redan fram emot nästa söndag.

Fredrik

Barn- och ungdomsteater i Bestorp

I februari 2014 startar teatergrupper för barn och ungdomar i Vårdnäs. Vi kommer att hålla till i lokalen Eklunda i Bestorp och alla som är intresserade är välkomna.

Vi kommer att jobba med flera olika uttrycksformer.  Skådespeleri, dans och jonglering är bara några exempel på det som barnen har möjlighet att lära sig under året.

Första tillfället: Söndag 2 februari

12.00-12.50 Minigruppen 4-6 år

13.00-13.50 Lilla gruppen 7-10 år

14.00-15.00 Mellangruppen 11-13 år

15.00-16.00 Stora gruppen 14-18 år

Förändrad gruppindelning och viss justering av tider kan bli aktuellt beroende på hur många som kommer.

Hör gärna av er genom ett mail om ni tänker komma så blir det lättare för oss att planera.

info@teaterspektakel.se

Pris för barn och ungdomar för vårterminen: 470 kr

Vi är måna om att så många som möjligt ska få möjlighet att vara med i teateraktiviteterna. Hör därför av dig om du har särskilda skäl som gör det svårt för dig att betala medlemsavgiften. Vi kan säkert hitta en lösning som passar dig.

Fredrik