Övningar

Målsättningen är först och främst att alla ska ha roligt och trivas. Drama ger dock stora möjligheter att öva och utvecklas inom flera viktiga områden.

De typer av övningar vi främst arbetar med är:

  • Dramaövningar
  • Kommunikationsövningar
  • Samarbetsövningar
  • Koordinationsövningar

Varje enskilt tillfälle har en tydlig struktur som vilket ger trygghet framför allt åt de mindre barnen.

Under terminens inledande tillfällen ligger fokus på att deltagarna ska lära känna varandra och bli trygga i gruppen.

När denna grundtrygghet har skapats kommer vi att jobba allt mer med att spela roller, improvisera, våga stå på scen och kroppsspråk.

Under året kommer även andra uttrycksformer att få utrymme. Dans, jonglering, musik mm