Bli medlem

Vår önskan är att teater ska vara tillgängligt för alla barn. Vi har konkurrenskraftiga priser och för även ut teatern till mindre orter vilket sparar både tid och pengar för deltagarnas familjer. Vi erbjuder dessutom alternativa lösningar för de som av någon anledning har svårt att betala avgiften.

Pris för de barn och ungdomar som deltar varierar något mellan de olika orterna men ligger någonstans mellan 700 och 900 kr. Pengarna går till lokalhyra och till att utveckla verksamheten inför kommande terminer. Av eventuellt överskott skänks en del till BRIS.

Bankgiro: 672-6343

Vill du stödja verksamheten finns olika vägar.

Skänk roliga hattar, peruker, väskor eller spännande föremål som kan användas i våra dramaövningar.

Alla bidrag till verksamheten är varmt välkomna!

Hör av dig om du har särskilda skäl som gör det svårt för dig att betala medlemsavgiften. Vi kan säkert hitta en lösning som passar dig.

info@teaterspektakel.se

Fredrik