Sjätte tillfället

Kul att se att antalet deltagare fortfarande ökar från gång till gång. Nu är det klart över 50 barn som deltar i teateraktiviteterna i Eklunda varje söndag.

Idag har vi jobbat med att ha tålamod och att sänka tempot i scenerna som framförs.

Vi genomförde även övningar där barnen fick öva på att ta in och acceptera saker som deras medskådespelare etablerade i improviserade scener.

I den yngsta gruppen kom det fram flera goda idéer till vad som kan bli en avslutande föreställning för släkt och vänner. Vi jobbar vidare med det nästa gång.