Nya tider

Då grupperna blev lite väl stora blir det nu en viss förändring av gruppsammansättning och tider. Förändringen ser jag som positiv eftersom det ger större möjlighet att anpassa övningarna efter barnens ålder. Mindre grupper ger även större möjlighet för alla barn att ta plats och synas.

Tid.                      Födelseår
11.30-12.20  2008-2010
12.40-13.40  2007-2006
13.50-14.50  2005-2004
15.00-16.20  2003-2000