Nya tider Bestorp

Förändrade gruppsammansättningar nu under sommaren gör att vi får justera tiderna.

Tid.                      Födelseår
Söndagar
10.00-11.00  2006-2010
11.10-12.20  1999-2002
12.40-13.40  2003-2005

Berätta gärna för andra familjer med barn och ungdomar att teatern finns så att alla som kan vara intresserade känner till möjligheten.

Om man inte kan vara med alla söndagar under sommaren så är det OK. Barnen kan hoppa in när det passar.

Pris för sommarterminen: 570 kr

Vi håller mycket låga priser jämfört med andra likvärdiga teatrar för att så många barn som möjligt ska ha möjlighet att delta.