Nionde tillfället

Nu har även de äldre barnen kommit igång med att öva på olika scener att framföra inför publik. De får själva arbeta fram scener och repliker men jag finns med och stöttar och ger råd. Vi fortsätter även med övningar för att stärka gruppkänsla, lyhördhet och för att medvetandegöra barnen om deras kroppsspråk.