Femte tillfället

Idag pratade vi extra mycket om kroppsspråk. Barnen fick fokusera mer än tidigare på att välja en passande hållning och ett lämpligt rörelsemönser till den figur de skulle gestalta. Det är mycket att tänka på även i de korta scener som barnen spelar upp för varandra i nuläget. Vi kommer att återkomma regelbundet till kroppsspråk och andra viktiga delar i drama så att barnens förståelse och kunskap gradvis fördjupas.