Föreställning i Eklunda 20/12

Föreställning i Eklunda 20/12

Den 20 december blir det föreställning i Eklunda.

Generalrepetition för 4-10-åringar klockan 10.00-ca 11.30.
Föreställning för 4-10-åringar klockan 12.00.

Generalrepetition för 11-15-åringar klockan 13.30.
Föreställning för 11-15-åringar klockan 15.00

Den sista föreställningen har vissa inslag som kan vara skrämmande för de mindre barnen och därför har jag valt att dela upp dagen i två olika etapper.