Åttonde tillfället

Idag jobbade minsta gruppen framför allt vidare med det som kommer att bli deras uppvisningsföreställning Tydligen vill flera av barnen att det ska vara lite hemligt så jag avslöjar inte något om innehållet här.

I mellangrupperna genomförde vi främst samarbetsövningar men provade även på lite jonglering. Vissa av barnen uppskattade detta mer än andra vilket ju är naturligt. Fler chanser att prova kommer under våren.

I den äldsta gruppen genomförde barnen ganska avancerade improvisationsövningar. Det var verkligen utmanande uppdrag de fick och även om de inte alltid lyckades så tappade de inte modet utan fortsatte att visa stor entusiasm.

Utöver detta så var det i alla grupper mycket lek och skratt som vanligt.

Sjunde tillfället

Idag fick alla grupper genomföra flera olika övningar som i grunden är roliga och lättsamma men som kräver att barnen samarbetar för att de ska lösas. De lyckades lösa de flesta av de uppgifter de tilldelades men det viktigaste var ju egentligen att de övade samarbete. Vi hann även med att diskutera vad i samarbetet som gick bra och mindre bra.

Sammanfattningsvis ytterligare en rolig och utvecklande dag i Eklunda.

Sjätte tillfället

Kul att se att antalet deltagare fortfarande ökar från gång till gång. Nu är det klart över 50 barn som deltar i teateraktiviteterna i Eklunda varje söndag.

Idag har vi jobbat med att ha tålamod och att sänka tempot i scenerna som framförs.

Vi genomförde även övningar där barnen fick öva på att ta in och acceptera saker som deras medskådespelare etablerade i improviserade scener.

I den yngsta gruppen kom det fram flera goda idéer till vad som kan bli en avslutande föreställning för släkt och vänner. Vi jobbar vidare med det nästa gång.

Femte tillfället

Idag pratade vi extra mycket om kroppsspråk. Barnen fick fokusera mer än tidigare på att välja en passande hållning och ett lämpligt rörelsemönser till den figur de skulle gestalta. Det är mycket att tänka på även i de korta scener som barnen spelar upp för varandra i nuläget. Vi kommer att återkomma regelbundet till kroppsspråk och andra viktiga delar i drama så att barnens förståelse och kunskap gradvis fördjupas.