Tillfälle 4

Vid de två senaste tillfällena har vi arbetat med att utveckla de korta scener barnen skapar i mindre grupper och som de sedan spelar upp för sina kompisar. Huvudfokus ligger dock fortfarande på att alla ska våga ta plats och att man ska lyssna på varandra.

I alla de lekar och övningar vi genomför så finns moment som på olika sätt är tänkta att utveckla barnens medvetenhet om sitt kroppsspråk, sin röst och olika sätt att berätta.

Sportlovsresor och sjukdom har bidragit till att vi varit ganska få på plats i de två mellangrupperna. Vi hoppas att de flesta är tillbaka igen nästa vecka.

Andra tillfället

Efter ytterligare en rolig dag i Eklunda kan jag konstatera att den nya gruppindelningen fungerar mycket bra.

I praktiken ser den ut så här:

Tid.                      Födelseår
11.30-12.20  2008-2010
12.40-13.40  2007-2006
13.50-14.50  2005-2003
15.00-16.20  2002-1999

Om äldre ungdomar eller vuxna visar intresse så kan vi givetvis ordna ytterligare grupper. Tveka inte att höra av er!

Idag fick barnen prova samarbetsövningar av varierande svårighetsgrad. Oavsett om de löste sin uppgift eller inte så genomförde de övningarna med en fin attityd gentemot sina kompisar i gruppen. De visade även ett stort engagemang inför att lösa uppgifterna. Vi provade även något mer avancerade improvisationsövningar än senast. Det tar ofta lite tid att våga vara spontan och släppa sina spärrar, särskilt inför en publik. Men det känns att det här snart kommer att bli riktigt bra. Viljan finns där!

Fredrik

Nya tider

Då grupperna blev lite väl stora blir det nu en viss förändring av gruppsammansättning och tider. Förändringen ser jag som positiv eftersom det ger större möjlighet att anpassa övningarna efter barnens ålder. Mindre grupper ger även större möjlighet för alla barn att ta plats och synas.

Tid.                      Födelseår
11.30-12.20  2008-2010
12.40-13.40  2007-2006
13.50-14.50  2005-2004
15.00-16.20  2003-2000

Första dagen

Vilken rolig dag det blev i Eklunda! Totalt 50 barn och ungdomar var med i teaterövningarna. Vi jobbade mycket med namnlekar då det var många nya ansikten. Sedan fick barnen även prova enkla improvisationer och övningar som syftade till att öva lyssnande och accepterande av andras idéer.

Jag imponerades av barnens entusiasm och ser redan fram emot nästa söndag.

Fredrik